Menu
Obec Vojkovice
Obec Vojkovice
s částmi Bukol, Dědibaby, Křivousy

O obci

Základní obecné informace o obci podle ÚP

Obec Vojkovice s částmi Bukol, Dědibaby a Křivousy

Obec Vojkovice a její části Bukol, Křivousy a Dědibaby leží ve střední části Polabské nížiny v prostoru mezi průmyslovými městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice a okresním městem Mělník, v oblasti intenzivně využívané jak pro zemědělství, tak pro průmysl.

Zatímco Bukol a Křivousy mají svá vlastní katastrální území, místní část Dědibaby své vlastní katastrální území nemá - leží v katastru Křivous. 

Obec Vojkovice leží při jižním okraji okresu Mělník na úrodných štěrkopískových terasách Dolního Povltaví. Správní území obce se rozkládá od masívu Dřínovského vrchu na jihu až po tok řeky Vltavy na severu. Územím protéká Kozárovický potok - zbytek původního toku Vltavy. Od okresního města Mělník je obec oddělena řekou Vltavou s laterálním plavebním kanálem a řekou Labem, která ale neprotéká obcí ani katastry. Nejbližší silniční přemostění je ve směru na Novou Ves na dálnici D8 a na silnici I/9 Štěpánský most u Obříství. Přirozená spádovost obce směřuje do blízkých Kralup nad Vltavou. Po vybudování dálnice D8 s dálniční křižovatkou "Úžice" se neustále posilují vazby na hlavní město Prahu. 

Katastrální území Vojkovice sousedí s katastry: Dřínov, Zlosyň, Všestudy, Dušníky, Mlčechvosty, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Zálezlice a Hostín u Vojkovic.Vojkovice jsou součástí Pražského metropolitního regionu. Nachází se v sektoru Sever a v prstenci označovaném jako Vnější příměstská zóna. V dalším členění spadá do bilančního celku Kralupsko a bilanční jednotky Vojkovice.Konkrétní dopady se z titulu vazeb na vyšší územní celek projevují v oblasti dopravy. Stávající silnic II. třídy č. II/101, která prochází obcí ve směru Kralupy, Vojkovice, Chlumín, Obříství, je součástí Aglomeračního okruhu, který obepíná vnější příměstské zóny a zajišťuje tangenciální dopravní vztahy. Výhledově do roku 2005 má být aglomerační okruh zkapacitněn a z řešeného území vymístěn do nové polohy určené stávající křižovatkou Vojkovice na dálnici D8 s výhledovou křižovatkou II/101 x I/9 v katastru Byškovic. 

Geomorfologicky náleží území obce včetně širšího okolí do provincie České vysočiny, celku Středolabské tabule. Mělnická kotlina je největším geomorfologickým okrskem na území okresu Mělník, leží v širokém rovinatém otevřeném terénu podél Labe a Vltavy. Je vytvořena především akumulačními terasami štěrkopísků. Nadmořská výška je průměrně 160 až 180 m nad mořem, relativní výškové rozdíly jsou malé. Nejnižší bod leží na hladině Kozárovického potoka, v místě kde opouští katastrální území obce - cca 161,5 m n. m. Nejvyšší bod leží směrem na Dřínov na jižním okraji k. ú. - cca 180 m n. m. Kdysi byla porostlá převážně lužními lesy, dnes je intenzivně zemědělsky využívána.

mapa obcepohlednice - obec

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

Mapový portál

Mapový portál

Rajče

Rajče

Rajče

Povodňový plán

Digitální povodňový plán obce

Povodňový plán