Menu
Obec Vojkovice
Obec Vojkovice
s částmi Bukol, Dědibaby, Křivousy

Mapový portál

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Vojkovice (ME) vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapového portálu.

mapový portál logo

Obsah

1 Základní vrstvy

  • zde zvolíte typ podkladové mapy

např. základní mapa, orfotomapa, bílý podklad

2 Překryvné vrstvy

část Vrstvy

  • zaškrtnutím lze zobrazovat jednotlivé vrstvy

např. inž. sítě, obecní pozemky, územní plán….

část Témata

  • zobrazí přednastavené skupiny vrstev

např. informace a rozdělení pozemků, přehled všech sítí…

3 Legenda

  • zobrazí vysvětlivky k aktuálně zapnutým vrstvám

obrázek

Průhlednost

  • posuvníkem lze zprůhlednit aktuálně zobrazené vrstvy
  • to umožňuje porovnávat základní a překryvné vrstvy mezi sebou

např. prolínat historické mapy s dnešní realitou

nebo porovnávat výkres územního plánu s ortofotomapou

obrázek

Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.

Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.

Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.

Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.

Pozemky a Budovy dle katastru

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov.

Územní plán

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.
Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace,….

Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, místní rozhlas, úseky místních komunikací, zimní údržba).

Mapový portál poskytuje www.mapotip.cz

Mapový portál

Mapový portál

Mapový portál

Rajče

Rajče

Rajče

Povodňový plán

Digitální povodňový plán obce

Povodňový plán