Menu
Obec Vojkovice
Obec Vojkovice
s částmi Bukol, Dědibaby, Křivousy

Sportovní klub SK Vojkovice

skHistorie sportovního klubu Vojkovice                            

Fotbalový oddíl byl podle pamětníků založen roku 1909, a to hráči V. Kodešem a L. Markem. Sponzorem oddílu byl od začátku až do roku 1948 velkostatkář a továrník ve Vojkovicích pan Karel Schuster. Jak napovídají zašlé fotografie, opíral se hráčský kádr z valné části o pracovníky velkostatku p. Schustera a jejich dětí. Rovněž hrací plochy se nalézaly na majetku p. Schustera. První hřiště bylo Na Ladech. První „merunu“ dostali hráči darem, na dresy se složili (červenobílé pruhy a černé trenky). Kopačky zprvu neměli, později se dvoje koupili od zanikajícího klubu Lev v Kralupech. Hráči trénovali denně po práci.

Pozdější hřiště bylo založeno pod strání u silnice (na místě dnešních bytovek), ale to bylo malé, hliněné a prašné. V roce 1946 vyčlenil pan Karel Schuster část svých pozemků nad strání na hřiště nové. Kabiny byly původně dřevěné, od 60 let byly v provozu nové. V souvislosti se sportovními úspěchy mužstva byl v sedmdesátých letech postaven sportovní dům s dobrým zázemím pro hráče. Ten po roce 1990 slouží občanům Vojkovic postupně k různým účelům (např. dočasný obecní úřad, knihovna, ordinace lékařů, kadeřnictví apod.).    

fotbalový týmhistorická fotografie fotbalového týmuhistorická fotografie fotbalového týmu

Kabiny

Mapový portál

Mapový portál

Mapový portál

Rajče

Rajče

Rajče

Povodňový plán

Digitální povodňový plán obce

Povodňový plán